תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר ליקיס אופנה
כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ליקיס (להלן: "האתר") של חברת ליקיס אופנה בע"מ ח.פ 515666956(להלן: "החברה").
  2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  7. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
  1. כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לבצע רכישות באתר:
   1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.
   2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
הרשמה לאתר ורכישת המוצרים באמצעות האתר
  1. הרישום לאתר מתבצע באופן אותו תקבע החברה, באמצעות פתיחת כרטיס לקוח הכולל מסירת פרטים אישיים של המשתמש לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, תאריך לידה, מין, שם משתמש, סיסמא. המשתמש יתבקש לאשר את פרטי התקנון באמצעות סימון בחלון.
  2. עם סיום ההרשמה המשתמש יפתח פרופיל של המשתמש באתר (להלן: "פרופיל המשתמש").  
  3. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 9 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").
  4. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.
  5. הלקוח יידרש למלא טופס הזמנה (להלן "טופס ההזמנה") הכוללים את פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ומס' טלפון.
  6. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
  7. לאחר שהתקבל בחברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי, החברה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").
  8. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  9. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  10. מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנות של החברה. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בחנויות בהן יימכרו המוצרים ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
  1. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:
   1. באמצעות משלוח אישי עד הבית – דמי משלוח בסך35 ש"ח;
   2. באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש - ללא עלות;
   3. ברכישת 3 מוצרים ללא עלות.
  2. מועדי אספקת המוצר, ובלבד שהמוצר המוזמן במידה ובצבע קיים במלאי, יהיה כדלקמן:
   1. באמצעות משלוח אישי עד הבית, בתוך 4 ימי עסקים. יום ההזמנה אינו נכלל בימי העסקים.
  3. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.
שירות לקוחות
  1. שירות הלקוחות יהיה זמין ללקוחות בשעות הפעילות של המשרד ניתן לפנות לשירות לקוחות בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
   • בדואר אלקטרוני: SALES@LIKYS.CO
   • תכתובת וואטסאפ במספר 054-7911197.
מדיניות ביטול עסקאות
  1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א - 2010, כמוגדר לעסקת מכר מרחוק אשר עיקריהן יובאו להלן.
ביטול הזמנה על ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח
  1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎24 לעיל.
  2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 26 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 26 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה.
ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח
  1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 24 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד אספקת ההזמנה, לא ניתן לבטל את ההזמנה.
  2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 28 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחנות החברה שכתובתה: אשתורי הפרחי 16,ת"א בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 
   למען הסר ספק, זיכוי הלקוח בעקבות ביטול ההזמנה יתבצע רק במידה והמוצר הוחזר כשכל התנאים המצוינים לעיל מתקיימים במלואם.
  3. בכפוף לאמור בסעיף ‎27 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 27 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה.
  4. החברה תנכה מהסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה, דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. בנוסף, החברה תנכה מהסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה גם תשלום עבור סליקת כרטיס אשראי בביטול עסקה שנגבה ממנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
  5. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 28 זה לא יהיה זכאי
  6. הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.
  7. לא תיתנן אפשרות החלפה על בגדי הים בהתאם להוראות משרד הבריאות
  8. ביטול רכישת כרטיסיות האונליין  תתבצע תוך 14 ימים מהודעת קבלת הביטול. כאמור בהתאם לסעיף 29 לעיל את הסכום ששולם על ידי הלקוח בגין הכרטיסייה בניכוי 5% עמלת ביטול.
  9. בקשה לביטול תתקבל עד 14 יום מיום הרכישה.
ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
  1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה וכן את המוצר עצמו מיד עם קבלת המוצר.
  2. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎24 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר, הכל בהתאם להוראות הדין.
  3. ככל שהחברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
  4. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:
   1. החברה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועותק מהודעת ביטול החיוב. החברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.
   2. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 29 לעיל את הסכום ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום.
   3. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
   4. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת המוצרים לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות צמודות למוצר, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
  1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 27 לעיל (כגון, במקרים בהם המידה לא מתאימה ללקוח), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 24 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד הוא יכול לבצע את החלפת המוצר הטעון החלפה.
  2. החלפת מוצרים כאמור בסעיף 28 זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה למוצר, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  3. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי המוצרים הקיים בחברה.כאמור בסעיף לעיל 29.
ביטול הזמנה על ידי החברה
  1. בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  2. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
אחריות ושירות
  1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
  3. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  4. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
  5. מוסכם כי אחריותה של החברה בקשר עם כל רכישה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לסכום ההזמנה במסגרת אותה הרכישה.
  6. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  7. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
שיפוי
  1. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש הלקוח באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
הפסקת פעילות האתר
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.
קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
  5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
  1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו ולא חלה על הלקוח חובה חוקית לעשות כן. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את ההזמנה ללקוח.
  2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש או מותר עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ולחברת ההפצה.
  3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI. החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.
  4. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצורכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.
  5. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
  6. המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש - בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
   • פניות בדיוור ישיר;
   • ביצוע הזמנות באתר;
   • זיהוי הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;
   • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;
   • יצירת קשר עם הלקוח;
   • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
   • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
  7. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל ;
   • אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים;
   • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה הלקוח באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
  8. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת.
  9. החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. הלקוח רשאי לבטל את הסכמתו לשימוש של ספקי צד שלישי כגון Google ו- Facebook על ידי ביקור בדף ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת בכתובת:http://www.networkadvertising.org/choices/.
  10. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
  11. החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר.
  12. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
תנאים נוספים
  1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
  2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.
מעודכן לשנת 2020 .