Liky's Online

From everywhere you want

I've got Liky's

כל מה שצריך זה טלפון או מחשב נייד, מורידים את אפליקציית ליקיס, רוכשים כרטיסיה או אימון והופכים להיות חלק מהסטודיו ברגע. אימוני הזום בלייב יפורסמו בכל שבוע בדיוק כמו אימוני הסטודיו, תוכלו להיכנס, לבחור אימון ופשוט להתחיל להתאמן!

*כניסה לאימון דרך האפליקציה בלבד

האימון הוא פונקציונלי, המורכב ממספר אלמנטים של תרגילי כוח ואירובי – מפוצץ אנרגיות ליקיס!

משך האימון : 40 דק'

where & when

לוח האימונים יפורסם באפליקציה מיד לאחר הרישום

לוח שעות אימוני LIVE :

בוקר : 09:00 | 10:00

ערב : 18:00 | 19:00

שישי : 09:00 | 12:00

*ייתכנו שינויים בשעות במהלך השבוע- הודעה על כך תינתן מראש

את האימונים יעבירו ליקי וצוות המאמנות שלנו, אין צורך בציוד מיוחד לאימון, כל ציוד שיש בסטודיו נמצא לו יחד תחליף הולם בבית.

LIKYS MENU

SingLikys

אימון בודד - single session

עלות אימון בודד : 50 ש"ח
תוקף : 14 ימים החל ממועד הרכישה

* ניתן לבטל אימון עד 60 דק' לפני מועד תחילתו, ביטול שלא במסגרת זמן זה ייחשב ויחויב כאימון.

* לאחר מועד פקיעת התוקף לא תהיה כל אפשרות שימוש/זיכוי באימון שלא מומש. בקשת ביטול וזיכוי במסגרת התוקף תתקבל וזיכוי כספי יועבר עד 14 יום ממועד הבקשה .

TripLikys

3 אימונים - triple session

עלות טריפל : 135 ש״ח
תוקף : 14 ימים החל ממועד הרכישה

*ניתן לבטל אימון עד 60 דק לפי מועד תחילת ,ביטול שלא במסגרת זמן זה ייחשב ויחויב כאימון .

*לאחר מועד פקיעת תוקף לא תהיה כל אפשרות שימוש / זיכוי של האימונים שלא מומשו, בקשת ביטול וזיכוי במסגרת התוקף תתקבל והזיכוי ייתקבל עד 14 יום ממועד הבקשה, הזיכוי לפי עלות אימון בודד.

LIKYS FRIENDS

5 אימונים- weekly sessions

עלות שבועית: 199 ש״ח
תוקף: שבוע אחד, החל ממועד אימון ראשון
הגבלות שימוש: מקסימום 5 אימונים בשבוע.

1. ביטול הכרטיסייה יכול להתבצע בכל עת , זיכוי יחושב בהתאם לאימונים שנעשו עד שלב הביטול ,אימונים אלו יחושבו במחיר של אימון בודד בתפריט זה , זיכוי ייתקבל עד 14 יום ממועד הבקשה .

2. אפשרות שימוש: 30 יום מרגע הרכישה , לאחר מועד זה יפוג תוקף השימוש בכרטיסיה זו ולא תהיה כל אפשרות זיכוי או שימוש באימונים והכרטיסייה .

3. ללא צבירת אימונים , לאחר מועד פקיעת תוקף הכרטיסייה לא תהיה אפשרות שימוש/זיכוי באימונים שלא מומשו .

4. ביטול אימון :עד 60 דק' לפני מועד תחילת האימון , כל ביטול החורג מחלון זמן זה ייחשב ויחויב כאימון ללא אפשרות החזרה או זיכוי .

LIKYSTARS

10 אימונים- two weeks session

עלות שבועיים: 349 ש״ח
תוקף: 14 יום , החל ממועד אימון ראשון
הגבלות שימוש: מקסימום 10 אימונים בשבועיים.

1. ביטול הכרטיסייה יכול להתבצע בכל עת , זיכוי יחושב בהתאם לאימונים שנעשו עד שלב הביטול ,אימונים אלו יחושבו במחיר של אימון בודד בתפריט זה , זיכוי ייתקבל עד 14 יום ממועד הבקשה .

2. אפשרות שימוש: 45 יום מרגע הרכישה , לאחר מועד זה יפוג תוקף השימוש בכרטיסיה זו ולא תהיה כל אפשרות זיכוי או שימוש באימונים והכרטיסייה .

3. ללא צבירת אימונים , לאחר מועד פקיעת תוקף הכרטיסייה לא תהיה אפשרות שימוש/זיכוי באימונים שלא מומשו .

4. ביטול אימון :עד 60 דק' לפני מועד תחילת האימון , כל ביטול החורג מחלון זמן זה ייחשב ויחויב כאימון ללא אפשרות החזרה או זיכוי .

*הזמנת אימונים נעשית דרך האפליקציה בלבד.

*תחילת אימונים מותנית בחתימה על הצהרת בריאות ותקנון (בתהליך ההרשמה באפליקציה) 

*ביטול אימון שלא במסגרת הזמנים ואי הופעה ייספרו כאימון.

*לאחר מועד פקיעת תוקף הכרטיסיה לא תהיה אפשרות שימוש באימונים שלא מומשו.

*אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי באפליקציה / העברת בנקאית או BIT טלפונית. 

*את האימונים יעבירו צוות סטודיו ליקיס, ללא התחיבות מי מהמאמנות ובאיזו שעה בלוז.

contact

לטופס הרשמה והצטרפות